top of page

Sexberoende? Eller vad är det här?

Uppdaterat: 23 juni 2021


Definitionen av sexberoende debatteras flitigt världen över och äntligen kommer det att komma en diagnos i den nya utgåvan av den diagnostiska manualen från WHO som heter ICD. Termen sexberoende har inte funnits utan är ett begrepp som använts i brist på annat av oss som arbetar med det.

Är det ett beroende?

Den senaste forskningen säger nej. Man har under många år stött och blött frågan länge på gott och ont. Det är lätt att tro att ett beteende som är tvångsmässigt per automatik är ett beroende men sexuella tvångsbeteenden skiljer sig från ett substansberoende.

Är det viktigt vad det heter?

Hosta kan vara ett symptom på förkylning, lungcancer eller att det fastnat något i halsen. Rätt diagnos är givetvis viktig för vilken typ av behandling som är adekvat.


CSBD- Tvångsmässig sexuell beteendestörning kännetecknas av ett bestående mönster av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser. Symtom kan inkludera repetitiva sexuella aktiviteter som blir ett centralt fokus i personens liv till den punkten att hälsa, personlig omvårdnad och andra intressen försummas.


Det förekommer flera misslyckade ansträngningar för att minska eller sluta helt med det tvångsmässiga, sexuella, beteendet. Fortsatt repetitivt sexuellt beteende trots negativa konsekvenser eller utebliven, förväntad, tillfredsställelse från det.


Mönster av misslyckade försök med att kontrollera intensiva, sexuella impulser eller brister under en längre tidsperiod (6 månader eller mer) och orsakar markant ångest eller betydande försämring av personliga, familjära, sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga funktionsområden. Ångest som endast är relaterad till moral och värderingar kring sex räcker inte för att uppfylla detta krav."*

* Källa WHO/ ICD 11
Behandling

På New Beginning ligger fokus i din behandling på utveckla förmågan att vara sexpositiv snarare än att fokusera på vad du INTE ska göra och sjukliggöra hela din sexualitet.

Vi börjar med att utreda vad du upplever som tvångsmässigt och smärtsamt på vilket sätt du lider av beteendet. Utifrån dina behov och förutsättningar sätter vi upp en behandlingsplan.

Här kan du läsa vad Sexpositiv betyder873 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page