Sexberoende


Sexberoende är något som finns över hela världen. Precis som vid andra typer av beroenden är det inte endast den beroende som drabbas, utan även familj och närstående påverkas allvarligt. Kunskaperna om sexberoendeär dock bristfällig och många vet därför inte vad de ska göra för att förändra sin situation. Det behövs med andra ord mer kunskap.


Definitionen av sexberoende debatteras flitigt världen över. Man kan få intrycket att det inte råder någon enighet om vad sexberoende är, men det beror till stor del på att sexberoende är ett paraplybegrepp som innefattar en rad destruktiva beteenden kopplade till sex. Exempelvis ingår tvångsmässig självsex, otrohet, sex med personer man inte känner, besatthet kring porr, riskfyllda beteenden så som oskyddat sex, exhibitionism, köpsex, sex i utbyte mot pengar eller gåvor.


Precis som termen alkoholism används för att beskriva en person som missbrukar alkohol – oavsett om det är öl, vin eller whisky – används begreppet sexberoende för att beskriva en rad olika sexuella beteenden som har blivit problematiska för de inblandade.


Är jag sexberoende?

Att en person ägnar sig överdrivet mycket åt sexuella aktiviteter behöver inte betyda att hon/han är sexberoende. Det finns dock ett antal varningssignaler:

  • Man är så upptagen av sexuella aktiviteter att dessa stör en normal sexuell relation med exempelvis en partner

  • Man upplever behov av att ofta engagera sig i sexuella beteenden

  • Man försummar familj och andra viktiga åtaganden som jobb, fritid eller umgänge med vänner och engagerar sig i stället i sex eller att söka sex

  • Man använder sex för att döva känslor som stress, sorg och ilska

Många sexberoende beskriver att det är som att de lever dubbelliv – de är fångade i ett nät av lögner inför anhöriga och närstående för att de ska kunna fortsätta agera ut sexuellt.


Om du misstänker att du är sexberoende kan du göra ett självtest här Observera att testet endast är ett screeningtest och att det endast ger en indikation på om du borde söka upp en professionell sexberoendeterapeut för vidare bedömning.Behandling

Framgångsrik behandling av sexberoende inleds med kognitiv beteendeterapi i syfte att stoppa beteendet. Detta kan göras individuellt eller i grupp med en professionell sexberoendeterapeut. Därefter behöver eventuellt det, underliggande, traumat bearbetas. Under behandlingen kan det vara till stor hjälp att delta i 12-stegsmöten. Om den sexberoende har en relation är det bra om även den anhörige involveras i behandlingen och även får eget stöd– dels för att få förståelse för sin partners beteenden, dels för att kunna läka från de sår den sexberoende orsakat. Om du eller en familjemedlem behöver hjälp är du välkommen att kontakta mig

572 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla