top of page

Substansberoende

Ett beroende karaktäriseras av att det mesta i livet kretsar kring det; att livets prioriteringar förändras. Det kan prioriteras före den egna hälsan, familj, sociala relationer eller arbete. Det är också mycket vanligt att den som är beroende har försökt, eller kanske ständigt försöker begränsa sitt missbruk utan att lyckas.

Hos oss kan du få olika stöd i din behandling. 

New Beginnings behandling är inte en 12-stegsbehandling och det finns inga krav på deltagande i 12-stegsprogrammet. Däremot använder vi behandlingsverktyg som i dag har evidens men som kanske ursprungligen kommer från 12-stegsprogrammet och om du vill prova möten kan du få ledsagning dit

Behandlingen kan vara en stödbehandling om du har ett korsberoende; om du har ett kombinerat missbruk med exempelvis någon CSB(D)

Läs här om Anders som hade ett korsberoende

Vitt rum
bottom of page