Substansberoende

PåNew Beginning kan du få stöd i alla faser av ditt tillfriskande från substanssyndrom. Kanske har du nyss upptäckt att ditt liv blivit ohanterligt, kanske har du varit nykter en längre tid och tagit återfall, kanske har du varit nykter länge men känner ändå att något fattas? Vi skräddarsyr din behandling oavsett vart i tillfrisknandeprocessen du befinner dig.

 

Substanssyndrom (DSM-5):

 1. Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.

 2. Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för att hindra sådana.

 3. Drogen används i större mängd eller under längre tid än vad som avsågs-prioriteras. Kontrollförlust.

 4. Önskan eller misslyckade försök att minska intaget.

 5. Betydande del av livet går åt att skaffa, konsumera eller återhämta sig från bruket.

 6. Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.

 7. Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.

 8. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet.

 9. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.

 10. Sug/begär efter substansen

 11. Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur p.g.a. drogeffekterna.

 

Om 2–3 av nedanstående kriterier är uppfyllda klassas svårighetsgraden som mild, 4–5 måttlig, om mer än 5 kriterier uppfylls är allvarlighetsgraden svår.

New Beginning

Allhelgonagatan 8

118 58 Stockholm

Sverige

info@nb-sthlm.se

08-34 10 03

Telefontid: 

mån 13-14

ons 9-10

 • Black Facebook Icon

© 2018 by Agnes Novak