Gruppbehandling

De allra flesta tycker att det känns skrämmande med gruppterapi "jag är inte så mycket för grupp" eller "det där med gruppterapi är inte min grej". Att göra behandling i grupp är inte bara effektivt utan en fantastisk upplevelse. Grunden till problematiken är ofta trauman kring övergivenhet och utanförskap. I grupp får du möta andra människor som du kan känna igen dig i och få stöd av även utanför grupptid. Energin och den intimitet som skapas i gruppen kommer hjälpa dig att hitta balans och trygghet.

 

I gruppen får alla möjlighet att prata vid varje grupptillfälle. Mellan grupptillfällena arbetar du med hemuppgifter som redovisas i grupp. Uppgifterna är processinriktade och syftar till att på ett effektivt sätt hjälpa dig att hålla fokus mellan grupptillfällena och föra dig framåt i din behandling. Även föreläsningar kring aktuella teman hålls.

 

Gruppen är tre timmar lång en gång i veckan.