top of page

Gruppbehandling

De allra flesta tycker att det känns skrämmande med gruppterapi "jag är inte så mycket för grupp" eller "det där med gruppterapi är inte min grej". Att göra behandling i grupp är inte bara effektivt utan en fantastisk upplevelse. Grunden till problematiken är ofta trauman kring övergivenhet och utanförskap. I grupp får du möta andra människor som du kan känna igen dig i och få stöd av även utanför grupptid. Energin och den intimitet som skapas i gruppen kommer hjälpa dig att hitta balans och trygghet.

 

I gruppen får alla möjlighet att prata vid varje grupptillfälle. Mellan grupptillfällena arbetar du med hemuppgifter som redovisas i grupp. Uppgifterna är processinriktade och syftar till att på ett effektivt sätt hjälpa dig att hålla fokus mellan grupptillfällena och föra dig framåt i din behandling. Även föreläsningar kring aktuella teman hålls.

 

Gruppen är tre timmar lång en gång i veckan.

bottom of page