top of page

CSB/Sexuella tvångsbeteenden
 

CSBD- Tvångsmässig sexuell beteendestörning kännetecknas av ett bestående mönster av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser. Symtom kan inkludera repetitiva sexuella aktiviteter som blir ett centralt fokus i personens liv till den punkten att hälsa, personlig omvårdnad och andra intressen försummas.

 

Det förekommer flera misslyckade ansträngningar för att minska eller sluta helt med det tvångsmässiga, sexuella, beteendet. Fortsatt repetitivt sexuellt beteende trots negativa konsekvenser eller utebliven, förväntad tillfredsställelse från det.

 

Mönster av misslyckade försök med att kontrollera intensiva, sexuella impulser eller brister under en längre tidsperiod (6 månader eller mer) och orsakar markant ångest eller betydande försämring av personliga, familjära, sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga funktionsområden. Ångest som endast är relaterad till moral och värderingar kring sex räcker inte för att uppfylla detta krav."*

                                                                                                      *  Källa WHO/ ICD 11

Fokus i din behandling är att du ska utveckla förmågan att vara sexpositiv snarare än att fokusera på vad du INTE ska göra. 

Här kan du läsa vad Sexpositiv betyder

bottom of page