top of page

CSB/Sexuella tvångsbeteenden
 

CSBD- Tvångsmässig sexuell beteendestörning kännetecknas av ett bestående mönster av misslyckande med att kontrollera intensiva, repetitiva sexuella impulser. Symtom kan inkludera repetitiva sexuella aktiviteter som blir ett centralt fokus i personens liv till den punkten att hälsa, personlig omvårdnad och andra intressen försummas.

 

Det förekommer flera misslyckade ansträngningar för att minska eller sluta helt med det tvångsmässiga, sexuella, beteendet. Fortsatt repetitivt sexuellt beteende trots negativa konsekvenser eller utebliven, förväntad tillfredsställelse från det.

 

Mönster av misslyckade försök med att kontrollera intensiva, sexuella impulser eller brister under en längre tidsperiod (6 månader eller mer) och orsakar markant ångest eller betydande försämring av personliga, familjära, sociala, yrkesmässiga eller andra viktiga funktionsområden. Ångest som endast är relaterad till moral och värderingar kring sex räcker inte för att uppfylla detta krav."*

                                                                                                      *  Källa WHO/ ICD 11

Fokus i din behandling är att du ska utveckla förmågan att vara sexpositiv snarare än att fokusera på vad du INTE ska göra. 

Här kan du läsa vad Sexpositiv betyder

Tjej som tänker
Vår syn på sexberoende

Begreppet sexberoende är komplext och vi strävar efter att ständigt hålla oss uppdaterad med den senast forskningen kring problematiken.

 

New Beginning ställer sig kritisk till diagnosen sexberoende. Ett tvångsmässigt beteende innebär inte per se att du har en beroendesjukdom.

 

Både kärlek och sex är en njutning för (många av) oss och många med sexuella tvångsbeteenden upplever en njutning och upphetsning i vad de gör och skulle fortsatt med sina beteenden, om inte en anhörig hade ett annorlunda upphetsningsmönster eller värderingar kring beteendena.

 

Det är en fin balansakt att avgöra  vad som är hälsosam sexualitet. Handlar det om att du som klient behöver hjälp med att acceptera att det ingår; sex med flera partners; titta på gay-porr fastän du definierar dig som hetro; utöva BDSM; kink etc.  i ditt upphetsningsmönster och våga stå för det eller vill du förändra beteendet för att det skapar ett stort lidande för dig.  Att det hjälper dig att döva eller dämpa en eller flera negativa känslor på ett destruktivt sätt?  

bottom of page