top of page

Är du ihop med en psykopat?

Hur många gånger har du set den meningen i kvällstidningen? Under 1960- och 70-talen kom det reaktioner mot psykopatibegreppet. Man införde nya beteckningar på rubbningar av det slag som tidigare hade kallats psykopati. När vi slänger oss med psykopat i dag menar vi personer med personlighetsstörningar (personlighetssyndrom) i "grupp B" De är antisocialt personlighetssyndrom, emotionellt instabilt personlighetssyndrom (tidigare Borderline), histrionisk personlighetssyndrom, narcissistisk personlighetssyndrom. Tidigare pratade man om personlighetsstörning men nu är personlighetssyndrom den rätta benämningen. Jag måste ändå säga att jag gillade "störd" bättre. Även om åsikter går i sär kring varför man får exempelvis emotionellt instabil personlighetssyndrom har jag ALDRIG träffat en person med den diagnosen (och jag har träffat ganska många) som inte varit utsatt för allvarlig behovsförsummelse under sin uppväxt - att någon stört deras personlighet.


Narcissistisk personlighetsstörning kännetecknas av grandiositet, behov av beundran och brist på empati i olika situationer och relationer. De har en överdriven självuppfattning och fantiserar om obegränsad framgång och kärlek. Dessa personer kräver ständig uppmärksamhet och anser sig förtjäna särbehandling. Kritik får dem att reagera med ilska eller förödmjukelse, och de utnyttjar andra för egna mål utan hänsyn till andras känslor. Ständig avundsjuka och svårigheter i kärleksrelationer är vanliga. Avslutande av förhållandet kan vara farligt och svårt att göra, då narcissister kan reagera med hot och våld. Att bryta sig loss från en sådan relation kan vara en utmaning.


Hos mina manliga klienter med kärleksberoende är det inte helt ovanligt att de tenderar att "välja" kvinnliga partners med emotionellt instabil personlighetsstörning.


Typiska drag inkluderar svängande relationer (det jag brukar kalla gummisnoddsrelationer), impulsivitet i olika områden som ekonomi eller sexliv, snabba sinnesstämningssvängningar, svårigheter med ilska och aggressiva impulser, självmordshot, osäkerhet kring identitet och självbild, konstant känsla av tomhet, rädsla för ensamhet, samt tillfälliga paranoida eller dissociativa symtom.


Observera att detta inte är kriterier för någon av diagnoserna utan några utvalda, vanliga symptom.


Om du befinner dig i en kärleksrelation som inte svarar upp till dina förväntningar; där du inte kan uttrycka dina känslor och behov utan att bli bestraffad; en relation som präglas av rädsla och osäkerhet; där allt kan skifta från dag till dag; där du känner att du förväntas eller till och med att det krävs av dig att gå över dina egna gränser - sexuella, ekonomiska, eller var ni ska bo; om personen får dig att känna dig som en sämre version av dig själv, då kanske det är dags att lätta. Du är värd mer!
63 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Är du beroende av kärlek?

Blev inbjuden till en så fin podd. Sara Mansouri driver podden Don’t wine about it. Du kan lyssna på oss här

Comments


bottom of page