New Beginning.

CSBD/Relationsmissbruk

Kallas även Kärleksberoende och innefattar en rad destruktiva beteenden kopplade till relationer. Problematiken är sprungen ur erfarenheter och trauman kring övergivenhet och utanförskap

CSBD/Sexberoende

Sexberoende är ett paraplybergrepp som innefattar en rad destruktiva beteenden kopplade till sex. Att en person ägnar sig överdrivet mycket åt sexuella aktiviteter behöver inte betyda att hon / han är sexberoende. Det finns dock ett antal varningssignaler

Substansberoende

Substansberoende eller Substanssyndrom innebär att den egna viljan inte längre räcker för att styra intaget av alkohol eller narkotika.

 
Min syn på terapi

Du kommer FÅ dina svar. Du behöver inte leta. Du har dem I dig och behöver inte söka utanför dig. Du har dina pusselbitar. Alla finns där. Ingen är borta, ingen saknas och mitt jobb handlar om att hjälpa dig få bitarna på plats. Men vad pusslet föreställer, det är bara för dig. Det är din bild. Det kommer aldrig att kännas sant hos den som söker svar om jag, i egenskap av terapeut, avslöjar vad bilden kommer föreställa även om jag anar eller t.o.m känner mig övertygad om att, jag vet.

Om New Beginning

Jag är Beroende-

specialist och KBT-terapeut, verksam i Stockholm. Jag har sedan 2013 arbetat med att utveckla ett behandlingsprogram för relationsmissbruk. Mycket av behandlingsmetoderna är hämtad från schematerapi som används framgångsrikt vid behandling av anknytningsstörningar. Jag använder även evidensbaserade KBT-verktyg i mitt behandlingsarbete.

Hjälp finns

Jag erbjuder hjälp i form av gruppterapi och individualterapi för män och kvinnor med sex och/eller kärleksberoende samt substansberoende. 

1.
2.
3.
4.

Enskilld behandling

Gruppbehandling

KBT

Anhörigbehandling

Jag fick i en lugn och trygg miljö lära känna mig själv och bli fri - inte bara från mina destruktiva sexuella beteenden utan
även i sinnet

Björn - i behandling för sexberoende

 
New Beginning

Allhelgonagatan 8

118 58 Stockholm

Sverige

info@nb-sthlm.se

08-34 10 03

Telefontid: 

mån 13-14

ons 9-10

  • Black Facebook Icon

© 2018 by Agnes Novak