New Beginning.

ROCB/Relationella
tvångsbeteenden

Kallas ibland Kärleksberoende och innefattar en rad destruktiva beteenden kopplade till relationer. Problematiken är sprungen ur erfarenheter och trauman kring övergivenhet och utanförskap

CSB/Sexuella tvångsbeteenden

CSB är ett paraplybergrepp som innefattar en rad tvångsmässiga beteenden kopplade till sex. Att en person ägnar sig överdrivet mycket åt sexuella aktiviteter behöver inte betyda att hon/han har sexuell tvångsstörning s.k sexberoende. Det finns dock ett antal varningssignaler

Parsamtal

En kärleksrelation är lite som en sommarstuga- det är superhärligt men det krävs underhåll och det finns alltid småfix.Ibland är det bara lite förbättringar ibland totalrenovering. 

 
Min syn på terapi

Du kommer FÅ dina svar. Du behöver inte leta. Du har dem I dig och behöver inte söka utanför dig. Du har dina pusselbitar. Alla finns där. Ingen är borta, ingen saknas och mitt jobb handlar om att hjälpa dig få bitarna på plats. Men vad pusslet föreställer, det är bara för dig. Det är din bild. 

Om New Beginning

Jag är Beroende-

specialist och KBT-terapeut, verksam i Stockholm. Jag har sedan 2013 arbetat med att utveckla ett behandlingsprogram för relationsmissbruk. Mycket av behandlingsmetoderna är hämtad från schematerapi som används framgångsrikt vid behandling av anknytningsstörningar. Jag använder även evidensbaserade KBT-verktyg i mitt behandlingsarbete.

Hjälp finns

Jag erbjuder hjälp i form av gruppterapi och individualterapi för män och kvinnor med olika typer av tvångsbeteenden

 samt substansberoende. 

1.

Enskilld behandling

2.

Gruppbehandling

3.

KBT

Jag fick i en lugn och trygg miljö lära känna mig själv och bli fri - inte bara från mina destruktiva sexuella beteenden utan
även i sinnet

Björn - i behandling för sexberoende