top of page

Varför extern handledning?

Genom att arbeta med systemisk grundad handledning kan vi verkligen förändra hur vi ser på och hanterar våra relationer och interaktioner. Det här är inte bara en metod, utan ett kraftfullt verktyg för att skapa mer välfungerande och harmoniska system, oavsett om det handlar om en familj, en grupp eller en organisation. Jag handleder personalgrupper inom psykosocialt arbete.


Systemiskt perspektiv När vi arbetar med systemisk grundad handledning tittar vi på problem och utmaningar utifrån hela systemet, inte bara på individuella beteenden. Vi ser på de mönster och relationer som finns inom systemet, till exempel en familj eller en grupp.


Relationsfokus Vi fokuserar på hur individerna i systemet interagerar med varandra. Det handlar om att förstå hur relationerna påverkar och påverkas av hur personerna beter sig och känner sig.


Kontextuell förståelse Vi tar hänsyn till hela sammanhanget där problemen finns. Det kan vara kulturella normer, historiska händelser eller andra yttre faktorer som påverkar systemet.


Reflexivitet Vi uppmuntrar till självreflektion. De som deltar i handledningen får tänka över sina egna perspektiv och reaktioner i relation till systemet.


Frågebaserat tillvägagångssätt Istället för att ge direkta råd ställer vi frågor. Detta hjälper deltagarna att själva utforska och förstå problemen på djupet.


Feedback och feedforward Vi ger återkoppling (feedback) om tidigare händelser och föreslår framtida handlingar (feedforward). Detta hjälper deltagarna att tänka på vad de kan göra annorlunda framöver.


Mål och måluppföljning Vi hjälper deltagarna att sätta upp klara mål och följer upp deras framsteg. Detta ger riktning och fokus i handledningen.


Kreativitet och flexibilitet Vi använder olika metoder och tekniker beroende på vad som behövs i varje situation. En systemisk handledare är kreativ och anpassar sig efter deltagarnas behov.


Med systemisk grundad handledning kan vi skapa bättre förståelse och harmoni inom alla typer av system, vare sig det är familjer, grupper eller organisationer.


Är du redo att ta nästa steg mot djupare insikter och mer hållbara relationer? Låt oss utforska möjligheterna tillsammans och skapa en positiv förändring som verkligen gör skillnad!


Har du fler frågor? Mejla mig johan@nb-sthlm.se

16 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page