Individuell behandling

Den individuella behandlingen för sexberoende är 12-veckor 1-2 gånger i veckan beroende på hur intensivt du vill arbeta. Fokus under behandlingen ligger primärt på att sluta med det sexuella beteendet som är destruktivt för dig. Vi arbetar med att kartlägga hur dina beteenden ser ut och arbetar med att hitta alternativa lösningar. Under behandlingen arbetar du med hemuppgifter mellan samtalstillfällena vars syfte är att på ett effektivt sätt föra dig framåt i behandlingen. Efter avslutad behandling finns möjlighet till förlängning för att arbeta med orsakerna som ligger bakom ditt sexberoende. 

New Beginning

Allhelgonagatan 8

118 58 Stockholm

Sverige

info@nb-sthlm.se

08-34 10 03

Telefontid: 

mån 13-14

ons 9-10

  • Black Facebook Icon

© 2018 by Agnes Novak