12 veckor KBT vid porrberoende

Den individuella behandlingen för porrmissbruk är 12-veckor 1-2 gånger i veckan beroende på hur intensivt du vill arbeta. Fokus under behandlingen ligger primärt på att sluta med det sexuella beteendet som är destruktivt för dig. Vi arbetar med att kartlägga hur dina beteenden ser ut och arbetar med att hitta alternativa lösningar. Vad finns det för förändringar du behöver göra för att kunna fortsätta vara porrfri? Under behandlingen arbetar du med hemuppgifter vars syfte är att, på ett effektivt sätt, föra dig framåt i behandlingen.

 

Beroende på hur ditt porrberoende ser ut; om det fins bakomliggande orsaker som är mer komplexa än tristess eller ensamhet finns möjlighet till deltagande i fördjupningsgrupp. 

Inte sällan har en för hög porrkonsumtion påverkat den gemensamma sexualiteten i en relation. Det finns då möjlighet att som par jobba med att utveckla en hälsosam sexualitet tillsammans. 

 

Lär mer om porrens effekter här