Individuell behandling

Den individuella behandlingen för porrmissbruk är 12-veckor 1-2 gånger i veckan beroende på hur intensivt du vill arbeta. Fokus under behandlingen ligger primärt på att sluta med det sexuella beteendet som är destruktivt för dig. Vi arbetar med att kartlägga hur dina beteenden ser ut och arbetar med att hitta alternativa lösningar. Vad finns det för förändringar du behöver göra för att kunna fortsätta vara porrfri? Under behandlingen arbetar du med hemuppgifter vars syfte är att, på ett effektivt sätt, föra dig framåt i behandlingen. Efter avslutad behandling finns möjlighet till deltagande i fördjupningsgrupp för att arbeta med orsakerna som ligger bakom ditt porrberoende.

 

Lär mer om porrens effekter här