top of page

Sober Life

Efter vistelse på behandlingshem kan hemkomsten verka skrämmande. Tiden direkt efter är också då flest återfaller i beroende eller missbruk. Med en Sober companion eller s.k recovery coach blir övergången tryggare och säkrare för både dig och andra runt dig. Samtliga Recovery Coacher är certifierade från https://internationalrecoveryinstitute.net/ 

Pris lämnas på förfrågan 

Sober Companion

En Sober Companion är en person som följer med dig för att stötta dig i din nykterhet/avhållsamhet. Det är en person som kan följa med dig vid vid enstaka tillfällen som kan vara extra triggande så som en fest eller affärsresa. Vi kan också erbjuda 24/7. D.v.s att vårt team bor med dig i ditt hem under en begränsad period för att skapa en trygg vardag. 

Recovery Coaching

En Recovery Coach hjälper dig med allt som är relaterat till beroende och missbruk i vardagen - från att städa undan vinglas, spärra mobiler från "vuxensidor", stöttande samtal med dig och din familj inför en operation som kräver smärtlindring.  Våra coacher är mobila och har alla sitt specialområde - träning, yoga, matlagning, hushållssysslor, terapi, terapihund. 

bottom of page