Traumabearbetning

För klienter som genomgått behandling erbjuds fördjupad traumabearbetning hos gestaltterapeut Johan Novak. För mer info kontakta Johan Novak