top of page

Lämna destruktiva miljöer
RTS - Re
ligious Trauma Syndrome

Känner du igen dig från en miljö centrerad kring två grundläggande budskap: "Du är inte okej som du är” och "Den enda säkra platsen är här" 

De här budskapen kan du mötas av i olika miljöer. Gemensamma drag är att man initialt är väldigt välkommen, uppmärksammad, omtyckt och får positiv bekräftelse och uppskattning för att övergå till hot, dolda eller uppenbara. Det kan förekomma hot om att "fel" beteenden eller att ifrågasätta "regler" leder till någon form av allvarlig konsekvens. 

 

Det här kan förekomma i många olika miljöer men på New Beginning har vi var att fokusera på slutna, religösa sällskap. Det finns flera anledningar till det. I miljöer med förbud uppstår ofta tvångsbeteenden. När det handlar om religösa sällskap finns det ofta negativa budskap och regler kring sex. Detta kan utvecklas till CSB(D) .    Även alkoholmissbruk är vanligt. Det vi ser är att behandlingsprocessen blir mer komplex när den här typen av erfarenheter s.k RTS Religious Trauma Syndrome ligger i botten. 

Vi är mycket glada över att kunna erbjuda ett behandlingsprogram för detta. 

Hör av dig till Joakim om du har fler frågor

joakim@nb-sthlm.se

färgglada böcker
bottom of page