Om New Beginning

New Beginning startades 2018 av Agnes Novak som har erfarenhet av beroendeproblematik sedan 2004 och har arbetat specifikt med sexuella och relationella tvångsbeteenden sedan 2013.

 

Ambitionen var och är att tillhandahålla modern och adekvat behandling för CSBD- Compulsive Sexual Behaivior Disorder sk. sexberoende. I diagnosen ingår även relationsmissbruk sk. kärleksberoende. 

På New Beginning vill vi att du ska känna dig lugn, trygg och säker när du kommer innanför dörren. Vi håller hårt på anonymiteten och är placerade på en diskret adress. 

 

Du har själv rätt att ta del av och förstå din behandlingsplan och de interventioner som rekommenderas - ingenting får ske över huvudet på dig som klient. 

Vi arbetar utifrån våra erfarenheter, vår behandlingsfilosofi, vedertagna teorier och terapeutiska hypoteser hämtade från beroendeterapi, anknytningsteori, gestaltterapi och schematerapi. 

 

På New Beginning brinner alla medarbetare för sitt arbete och känner stor medkänsla till de modiga kvinnor och män med olika typer av sexuell och relationell dysfunktion - ofta med komplex PTSD som grundproblematik. 

Här kan du höra Agnes i Medberoendepodden

  • Relationsmissbruk / Kärleksberoende

  • CSBD - Sexberoende

  • Sexuell aversion

  • Sexuella övergrepp

  • Fantasikontaminering

  • Ångest

  • Depression

  • Alkohol och drogmissbruk

  • Social fobi

  • Låg självkänsla

Profilbild .jpg