top of page
Kognitiv psykoterapi

KBT kan ses som ett paraplybegrepp som inrymmer ett flertal olika kognitivt och inlärningspsykologiskt inriktade behandlingsmetoder. Det är alltså inte något enhetligt begrepp.

 

Däremot finns det några centrala kännetecken som gemensamt utmärker de olika KBT modellerna under paraplyet. KBT kännetecknas av bland annat hög grad av vetenskaplighet, d.v.s. grundteorierna för KBT är testade i experimentella studier och den specifika metodiken är systematiserad och utvärderas kontinuerligt. KBT modeller testas alltid mot andra behandlingsalternativ i s.k. randomiserade studier (RCT) för att påvisa om de är effektivare än annan behandling. 

En KBT behandling börjar vanligen med att man tillsammans kartlägger aktuella symtom d.v.s. vilket konkret psykiskt eller annat lidande som finns. Därefter gör man en konceptualisering, vilket innebär att man kartlägger vilka aktuella situationer, tankar, känslor och beteenden som är kopplade till lidandet i fråga. Om man har en mångårig och långdragen problematik görs vanligen en noggrann anamnes (levnadsbeskrivning) av uppväxten och kartlägger olika livshändelser som kan ha spelat in i formandet av aktuella beteenden. Är de aktuella problem mindre komplexa arbetar man oftast mer ”här och nu och framåt”.

Problematik jag kan hjälpa dig med:

Social fobi

Ångestsyndrom

F.O.M.O.

Porrmissbruk

Sexuell aversion

bottom of page