top of page

Sex utan kärlek

Anledningarna till att man bara söker eller har (tillfälliga) sexuella relationer är många. Det behöver inte vara något fel med det. Men för en del handlar det inte om att vara härligt, sexuellt, frigjord. För en del har det börjat så men övergått i något annat.


När man söker efter relationer eller romantik trots negativa känslomässiga, ekonomiska, sociala eller fysiska konsekvenser kan man ha ett sex och/eller kärleksberoende.

I och med internet och alla sidor där du kan hitta tillfälliga sexpartners har beteendet att ha sex utan kärlek eskalerat kraftigt. Sidorna är många. Sexberoende personer som utagerar ut i högrisksex/anonymsex har många forum att välja mellan. 


Att ha sex med någon du faktiskt inte känner kan vara farligt. Många gånger har jag haft klienter som inte tycker sig syssla med högrisksex men när de tänker efter förstår de vilka faror de utsatt sig för. Det kan handla om att följa med någon hem från krogen när man är kraftigt berusad. Du har ingen aning om vad som väntar där. Alkohol trubbar av eller slår ut vår förmåga att bedöma risker. Det kan innebära att du följer med "fel" person hem. Du struntar i att skydda dig och riskerar kroniska sjukdomar som hepatit-C eller HIV.


Det är ett högriskbeteende som kan skada dig allvarligt. Risker som finns när du har sex med en person du inte känner kan vara förenade med livsfara.

Det kan vara svårare att uttrycka vad man faktiskt vill och INTE vill sexuellt när det saknas intimitet. Det kan handla om vilka ställningar, intensiteten, typ av sex och huruvida man ska skydda sig eller inte. Konsekvenserna av det kan vara att man skadar sig fysiskt.


Varför gör man så här då?

Anledningarna är givetvis många.

Många är de kvinnor och män som berättat hur de gått över sina fysiska (och moraliska) gränser i sökandet efter en trygghetskänsla. Där de trott att om de ställer upp på sex ökar deras chanser till kärlek, värme och intimitet. Det kan vara ett utagerande i kärleksberoende.


En del personer söker aktivt upp högriskpersoner eller högrisksituationer. Känslor av rädsla, skam och ilska har blivit sexualiserade. Det beror ofta på erfarenheter av sexuellatrauman. Beteendet blir s.k traumaupprepning.

Upprepningssituationerna kan uppstå då den traumatiserade personen möter situationer som liknar den händelsen som skrämde henne/honom. De kan även uppstå genom att personen själv söker sig till liknande situationer eller själv iscensätter dem. Den hjälplöshet offret kände vid övergreppet kan lindras genom att utsätta och skaffa sig fysisk kontroll och destruktiv maktutövning över någon annan. En kortsiktig ångestlindring som inte leder till bättring utan tvärtom.


Krogen är ett vanligt ställe att söka tillfälliga, sexuella relationer.


144 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Är du beroende av kärlek?

Blev inbjuden till en så fin podd. Sara Mansouri driver podden Don’t wine about it. Du kan lyssna på oss här

Comments


bottom of page