När sex blivit ett skrämmande behov

Sexuell aversion eller SAD- sexual aversion disorder innebär att sex är något man blivit rädd för, upplever som motbjudande eller känner stark ångest inför och undviker helt eller nästan helt. Det kan förekomma hos både sexberoende, kärleksberoende och anhöriga, ibland som ett resultat av en ofullständig behandling för sexberoende/porrberoende. 


Att uppleva sexuell aversion efter negativa, sexuella, upplevelser är inte konstigt. Allt möjligt kan bli negativt betingat. Har du som liten blivit biten av en hund kan hundrädsla bli ett resultat. Du upplever ett lugn när du undviker hundar.


Att tillfriskna från sexberoende/relationsmissbruk/anhörigtrauma innefattar givetvis även att arbeta med att utveckla en hälsosam sexualitet. Både på egen hand men också tillsammans med en partner om du har en.


Dr. Patric Carnes beskriver tolv dimensioner av hälsosam sex och vart och ett av temana behöver "sitta på plats".


1. Självomsorg - Vilka aktiviteter, beteenden och miljöer ökar din förmåga att vara omvårdande mot dig själv?


2. Sinnlighet - Vilka aktiviteter, beteenden och miljöer höjer din kroppsuppfattning och stimulerar dina sinnen?


3. Självbild - Hur kan du känna dig helt bekväm med dig själv och din kropp? Kan du vara dig själv fullt ut?


4. Självuppfattning/ självdefinition - Klar kunskap om dig själv. Vem är du? Förmågan att utifrån kunskapen kunna uttrycka dina gränser och behov


5. Välbefinnande/ trygghet - Bekvämligheten/ lättheten i att dela med dig av din sexualitet.


6. Kunskap och information - Om sex generellt och dina egna sexuella mönster


7. Relationer - Förmågan att ha intima vänskapsrelationer (icke erotiska) med båda könen


8. Partnerskap - Förmågan att underhålla/ välja en partner jämlikt/ intimt/erotiskt


9. Icke-genitalt sex - På vilka olika sätt kan du och din partner ge varandra njutning på ett icke-genitalt sätt?


10. Genitalt sex - På vilka olika sätt kan genitala uttryck förhöja, underhålla och berika din sexualitet?


11. Andlighet - På vilka olika sätt kan alla dessa områden bli mer värdefulla? Hur kan sex vara ett uttryck för dina värderingar och ett sätt för dig att utveckla din relation?


12. Passion - På vilka olika sätt kan du odla och underhålla din passion? Hur förmedlar du hälsosamma sexuella uttryck till din omvärld?


Om du upplever sex som ett skrämmande behov är du välkommen att höra av dig

agnes@nb-sthlm.se


143 visningar0 kommentarer