top of page

Love Addicts Anonymous

Äntligen finns LAAs gemenskap i Sverige!

LAA är ett 12-stegsprogram som grundades 2004 i USA. De har hämtat steg och traditioner från Anonyma alkoholister som varit ett vinnande koncept för tillfrisknande från alkoholism sedan 1939. 12-stegsprogrammet har hjälpt miljontals människor världen över och det finns gemenskaper för alla möjliga typer av beroenden men även för anhöriga.

Alla grupper som säger sig vara ett 12-stegsmöte bör följa vissa traditioner som grundats av AA.


"12-stegsprogrammet är en gemenskap av män och kvinnor, som delar sina erfarenheter, sina förhoppningar och sin styrka med varandra för att söka lösa sitt gemensamma problem och hjälpa andra att tillfriskna från olika beroendetillstånd.

Det enda villkoret för medlemskap i en 12-stegsgrupp är en önskan att sluta med det destruktiva beteende som just den gruppen har som gemensamt syfte ex. kärleksberoende, sexberoende, spelberoende, mat etc.

12-stegsgemenskapen kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. De är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. De har ingen anknytning till någon religion, politisk organisation eller institution, ej heller till annan rörelse av något slag. De deltar inte i offentliga debatter och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat"

- AAs Stora BokDet du finner på ett 12-stegsmöte är gemenskap och igenkänning och ensamhet är en kärleksberoendes (alla beroendepersoners) värsta fiende.
107 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Avslöjad

Comments


bottom of page