top of page

Gud som haver barnen kär

Uppdaterat: 1 maj 2022


Religiöst traumasyndrom är det tillstånd som upplevs av människor som kämpar med att lämna en auktoritär, dogmatisk religion och hantera skadan av indoktrinering.

~ Marlene Winell


Termen "Religious Trauma Syndrome" (RTS) introducerades av Marlene Winell 2011.

Winell insåg fördelen med att offentligt identifiera symtomen hos de som lider. En tydlig symptombeskrivning kan skänka hopp om läkning och minska skammen för de drabbade.

Vad orsakar RTS?

RTS utvecklas i två faser. Den första inträffar när man är inne i det slutna religösa sällskapet och aktivt utsätts för kränkande behandling. Den andra fasen sker när man lämnar.

Fas 1

Inom auktoritära religioner används klassiska härskartekniker. Som ett resultat av det upphör vi i värsta fall att vara autonoma varelser.

Dessa religioner försöker kväva självständigt, kritiskt, tänkande och minimera utforskandet av personliga känslor.

Dogmatiska religioner använder medlemmarnas okunskap som en källa till kontroll. De i toppen anses vara den enda pålitliga informationskällan - all annan bildning är onödig (ibland inte tillåten) .

Aga och att fysiskt bestraffa både kvinnor och barn är förekommande budskap från flera "heliga skrifter". I slutna sällskap kan det fortfarande vara sanktionerat.


Dessa grupper främjar också ohälsosamma åsikter om kroppslig autonomi och sexualitet. Detta kan skapa en livslång kamp med att fastställa fysiska gränser samt framkalla en känsla av skam eller till och med avsky inför naturliga behov som onani eller sex.

Konflikten med den allsmäktige guden; Gud älskar dig men kan också skicka dig till helvetet, skapar osäkerhet och förvirring. Tron på arvssynd; att Gud ser och hör allt; att tvivel är en synd och domedagspredikningar skapar rädsla och förtvivlan över att det inte finns något hopp om att någonsin ha kontroll över din egen säkerhet.


Forskning visar att exponering för extrem fundamentalism kan orsaka skador på flera olika delar av hjärnan:


Prefrontala cortex är hjärnans känsloreglerande centrum. Efter att ha utsatts för trauma finns en begränsad förmåga att "sortera i sina känslor". Amygdala blir "hyperaktiv" vilket orsakar en ökad rädsla, sömnsvårigheter och dålig självreglering. Effekterna på hippocampus orsakar problem med att skilja mellan tidigare minnen och nutid. Därefter drar kampflyktresponsen igång trots att det inte finns något uppenbart hot.


Vad är effekten av RTS?

Det kan bli långsiktiga konsekvenser av de kränkande metoder som använts. Negativa barndomsupplevelser har visat sig leda till både fysisk och psykisk ohälsa*


*Centers for Disease Control and Prevention


Symtom på religiöst traumasyndrom (RTS):

depression

sorg

ångest

outvecklat kritiskt tänkande

svårt att fatta beslut

outvecklade sociala färdigheter

svartvitt tänkande

drogmissbruk

sexuella svårigheter

en känsla av att inte tillhöra

svårt att relatera till människor

bristande kunskap om aktuella samhällsfrågor

förlust av gemenskap

känsla av identitetsförlust

dålig självkänsla


RTS är ett nytt begrepp i Sverige. Det kan vara väldigt svårt att hitta en terapeut som förstår dig och din problematik. Som första mottagning i Sverige kan vi erbjuda en helt ny manualbaserad behandling. För mer info om det: joakim@nb-sthlm.se


Delar av texten har fritt översatts från Josette Fisher. Besök gärna hennes hemsida

152 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page