top of page

Att tänka på när du söker hjälp

Varken sexberoende eller kärleksberoende är erkända diagnoser av socialstyrelsen i Sverige. Det här kan ställa till stora problem för den som är hjälpsökande och inte sällan befinner sig i stort lidande. Dels innebär det att det är svårt, ibland omöjligt, att få hjälp från landsting eller socialtjänsten.


En konsekvens av ett eskalerande missbruk är ofta psykisk ohälsa och kanske söker man därför hjälp hos psykiatrin. Om läkaren bedömer att måendet kan bero på patientens sexuella beteenden kan man remitteras till stadens sexualmedicinska enhet (om det finns någon). Där kan man bli erbjuden korttidsterapi och/eller medicinsk behandling. Den medicinska behandlingen kan vara hormonbehandling vars syfte är att minska/stänga av den sexuella lusten eller/och depressionsbehandling. På många ställen saknas psykoterapeutisk behandling men det förekommer bland annat i Stockholm.


Syftet med detta behandlingsupplägg är att patienten ska sluta med beteendet och det fungerar i många fall. Dock glömmer man bort att behandla de bakomliggande orsakerna med resultatet att många upplever ett psykiskt lidande och att "såret" nu är helt blottat eftersom det inte går att agera ut sexuellt - döva smärtan. Att hitta något annat att döva med så som alkohol, droger, jobb, spel kan då bli en lösning. Det är även genom att bearbeta de bakomliggande orsakerna som du får möjlighet att utveckla en hälsosam sexualitet och hälsosamma relationsmönster


Denna typ av behandling kan passa för personer som har ett nyligen debuterat porrberoende där anledningen till att det blivit tvångsmässigt snarare handlar om en tids överkonsumtion där den utlösande faktorn kan vara en livskris ex blivit av med jobbet eller liknande. Inte för personer med allvarliga intimitetsstörningar och erfarenhet av trauma.


För många blir enda utväg att söka privat hjälp. Då kommer vi till det andra problemet med att sexberoende inte är en erkänd diagnos är att det saknas tillsyn från socialstyrelsen av de verksamheter och behandlare/terapeuter som säger sig behandla sexberoende. Vem som helst kan kalla sig sexbreoendeterapeut och snickra ihop en behandling. Det finns inga nationella riktlinjer eller evidensbaserat (Svenskt) behandlingsprogram. Inte heller några krav på att man ska hålla sig till den senaste forskningen när det gäller förhållningssätt till problematiken.


Det här är givetvis ett mycket allvarligt problem jag sett på nära håll. Personer som blivit traumatiserade i behandling av oseriösa behandlare. Terapeuter som begått allvarliga fel på klienter. Behandlare som inte har handledning av utbildad handledare. Med behandlare menar jag alla som utför något terapeutiskt arbete med klient.


Det spelar ingen roll om man är chef, psykolog, assistent, terapeut - ska man arbeta psykoterapeutiskt på ett proffesionellt sätt ska man ha handledning! Handledning innebär att jag som terapeut "håller mig i form". Att jag som terapeut får stöd i behandlingsarbetet, att jag kan dela om mina upplevelser (som kan vara tuffa) att jag håller mig uppdaterad och bollar behandlingsplaner. En handledare bör inte vara arbetsgivaren eller chefen. Det kan skapa en mycket dysfunktionell relation mellan arbetsgivare och arbetstagare.


Det är inte helt ovanligt att beroendeterapeuter har ett eget beroende i bagaget. Det kan vara bra att stämma av hur lång tid den personen har varit i s.k tillfrisknande. Det är dock inte alltid tid säger något om personens kompetens.


Några tips till dig som av olika anledningar söker dig till en privat mottagning:


-Ställ frågor om terapeutens utbildning

-Har terapeuten genomgått egenterapi (i många utbildningar är det ett krav att man genomgår x antal timmar egenterapi för att få godkänt)

-Har terapeuten handledning från utbildad (helst extern) handledare?

-Har terapeuten egen erfarenhet av beroende? Om ja - hur lång tid har denne varit nykter?


Tänk på att de behandlare som ej är legitimerade inte har tillsyn från socialtjänsten. Det betyder att patientsäkerhetslagen inte gäller. Om du upplever att du blir felbehandlad har du ingenstans att vända dig.


För många kan priset vara en viktig faktor när man söker hjälp. Tänk två gånger innan du låter det avgöra. Om du inte får den hjälp du behöver eller förväntar dig kanske du behöver vända dig någon annanstans och lägga ännu mer pengar än du tänkt dig.


Det vi tar betalt för är kompetens, våra utbildningar och vårt engagemang mellan gångerna vi ses. En terapeut avsätter tid för dig utöver tiden du befinner dig i samtal.


Låt dig heller inte lockas av stora ord som att mottagningen säger sig vara störst, äldst, bäst. Hur modern är behandlingen? Hur lång erfarenhet har personalen och viktigast av allt


KÄNNER DU TILLIT TILL OCH TRYGGHET MED TERAPEUTEN?!


Lycka till!
444 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page