Bedömningssamtal
För att påbörja en terapeutisk process inleder vi med bedömningssamtal. Samtalet/samtalen syftar till att utreda vad ditt lidande består i och vilken typ av hjälp du söker samt om vi kan tillhandahålla den. 

 

För att inleda en parterapi består den utredande fasen av tre samtal: varsitt enskilt och ett gemensamt samtal. Dessa sker vid tre olika tillfällen. 

Kontakta oss för prisinformation kring de olika samtalsformerna