Finansiering av din behandling

Inför att du påbörjar din behandling är det viktigt att du har en plan för hur du ska finansiera den så att du inte behöver avbryta mitt i din process. 

Jag vill att behandling ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Hos New Beginning kan du välja att betala av din behandling via Resurs Bank

Vänligen kontakta mig för prisuppgifter kring de olika behandlingarna.